Työntekijöitä Paavalin - ja Jumalan - verkostossa

Raamattuluento Hämeenlinnassa 24.4.2008

(Joosef) Barnabas, kyproslainen leeviläinen, Paavalin ensimmäinen tukihenkilö ja työtoveri, "rohkaisija" 4:36–15:39; 1. Kor. 9:6; Gal. 2:1, 9, 13

Ananias, opetuslapsi Damaskoksessa 9:10–19; 22:12-16

(Johannes) Markus, Barnabaksen serkku ja työtoveri 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37–41; Kol. 4:10; 2. Tim. 4:11; 1. Piet. 5:13

Silas (Silvanus), profeetta ja seurakunnan johtajia 15:22, 32–34, 40; 16:16–40; 17:1–15; 18:5; 1. Tess. 1:1; 2. Tess. 1:1

Luukas, Paavalin matkakumppani ja kirjuri 16:10–17; 20:5–21:18; 27:1–28:16; Kol. 4:14; 2. Tim. 4:11; Filem. 1:24

Timoteus, Paavalin hengellinen lapsi ja apulainen 16:1-3; 17:14–15; 18:5; 19:22; 20:4; 1. Kor. 4:17; Timoteus-kirjeet

Aquila ja Prisc[ill]a, teltantekijöitä ja kotiseurakunnan hoitajia 18:1–3,18, 26; Room. 16:3–5; 1. Kor. 16:19; 2. Tim. 4:19

Apollos, Aleksandrian-juutalainen Sanan mies 18:24–28; 19:1; 1. Kor. 3:4–6, 22; 4:6; Tit. 3:13

Aristarkos, Tessalonikan-makedonialainen, myöh. Paavalin vanki- ja matkatoveri 19:29; 20:4; 27:2; Kol. 4:10; Filem. 1:24

Tykikos, aasialainen "rakas veli", "uskollinen palvelija Herran työssä" 20:4; Ef. 6:21–22; Kol. 4:7–8, Tit. 3:12

Erastos, apulainen, myöh. Korintin kaupungin varainhoitaja 19:22; Room. 16:23, 2. Tim. 4:20

Trofimos, efesolainen 20:4; 21:29; 2. Tim. 4:20

Mnason, kyproslainen opetuslapsi, yksi varhaisimmista, joka antoi kotinsa Paavalin ja hänen seuralaistensa käyttöön matkalla Jerusalemiin 21:16

Juudas (Barsabbas), profeetta ja seurakunnan johtajia 15:22, 27, 32, 34

Gaios, makedonialainen 19:29, ja derbeläinen 20:4

Sopatros, beroialainen, ja Sekundos, tessalonikalainen 20:4

"Me olemme Jumalan työtovereita", 1. Kor. 3:9

Roomalaiskirjeensä 16. luvun alussa Paavali tervehtii Korintista käsin 26 ystäväänsä ja työtoveriaan:

– Herran ja hänen seurakuntansa palvelijoita
– ahkerasti Herran työtä tekeviä
– Herran omia
– Herran valitsemia
– pyhiä
– henkensä alttiiksi panneita
– paljon vaivaa nähneitä
– arvossa pidettyjä apostolien joukossa
– uskonveljiä
– ystäviä
– heimolaisia
– rakkaita sisaria

"Paavalilla oli paljon tuttuja Rooman kristittyjen joukossa ja hän todella muisti tuttujensa nimet. Se on kuin osa Paavalin esirukouslistasta. Hän oli tutustunut heihin kaikkiin lähetysmatkoillaan. Se osoittaa myös kuinka kristityt olivat tuon ajan ihmisinä liikkeellä ja kuinka heitä muutti virran mukana pääkaupunkiin." (Olavi Peltola)

"Kun hämähäkkien verkot yhtyvät, ne sitovat leijonan." (Etiopialainen sananlasku)