Ensimmäisten kristittyjen salaisuus: evankeliumi 30 vuodessa koko maailmaan

Raamattuluento Hämeenlinnassa 10.4.2008

Apostolien teot kuvaa evankeliumin tien Jerusalemista valtakunnan pääkaupunkiin Roomaan. Luukas tarvitsi tähän vain 28 lukua, vaikka tie vaati 30 vuotta. Miten näin nopea leviäminen oli mahdollista – ilman oman aikamme viestimiä ja kulkuvälineitä? Missä piili ensimmäisten kristittyjen ja apostolien salaisuus?

1. He olivat osallistuneet Jeesuksen omaan raamattukouluun 40 päivän ajan, 1:3.

2. He saivat Pyhän Hengen voimakseen ja oppaakseen, 2, 4:31, 16:6–10 (kirjalle on joskus ehdotettu nimeksi Pyhän Hengen teot).

3. He keskittivät julistuksensa Jeesukseen ja hänen ylösnousemukseensa, kts. esim. 2:24, 3:15, 4:10, 10:40, 13:30, 17:3.

4. He noudattivat Jeesuksen omaa esimerkkiä ja lähtivät liikkeelle työpareina: Pietari ja Johannes, Paavali ja Pietari, Paavali ja Barnabas, Barnabas ja Johannes Markus, Paavali ja Silas, Paavali ja Luukas (mitä etua tästä oli käytännössä?).

5. Jumala oli valmistanut tiet ja sillat heidän käyttöönsä: roomalaiset olivat rakentaneet 78 000 km teitä sotilaitaan ja kauppiaitaan varten 200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää (tämä on sama kuin Suomen tielaitoksen yleisten teiden verkoston pituus nykyään). Ne otettiin nyt evankeliumin käyttöön –> "kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa – –", Gal. 4:4.

6. Valmiiden teiden ja siltojen lisäksi Paavali hyödynsi roomalaisten varuskuntakaupunkien olemassaolon ja käytti niitä evankeliumin keskuksina ja säteilypisteinä: Troas, Filippi jne.

7. Paavali valitsi viisaaseen strategiaansa varuskuntakaupunkien lisäksi niitä kaupunkeja, joissa sijaitsi juutalainen synagoga: Pisidian Antiokia ( 13), Ikonion (14), Tessalonika, Beroia, Ateena jne (17), vrt. "ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille [= pakanoille]", Room. 1:16.

8. Paavali oli mestari verkoston rakentamisessa ja hyödyntämisessä: hän valitsi nuoria, vastakääntyneitä miehiä ja koulutti heidät toimintansa ohessa (keitä heistä muistatte?). Heitä hän lähetti sitten niihin seurakuntiin, joihin hän ei ehtinyt itse, tai valmistamaan niissä omaa tuloaan. Hänellä oli myös ystäviä ja työtovereita, jotka avasivat kotinsa hänelle ja hänen työtovereilleen (Filippos ja Mnason, 21:8, 16).