Doptalet den 21.5.2011

Nils Anders Sjölund ja isä Dick, kuva Pekka Harne

Kära släktingar och vänner! Vilken festdag firar vi idag när denne lille Nils Anders blir döpt! Ni har blivit vana vid att höra om namnens betydelser när jag har talat vid vigseln eller dopet. Jag har då kunnat konstatera att namnen Ulla, Dick och Mary Elisabeth har burits av kungliga personer under historiens lopp.

Hur är det nu med nykomlingen Nils Anders? Namnet Nils fick ni ju från Ullas morfar Nils. Men får vi fortsättning till den kungliga linjen i Ullas och Dicks familj? Svaret lyder både jag och nej. Namnet Nils kommer av grekiskans Nikolaos som betyder “folket som vinner”. Det finns tyvärr inget kungligt i det namnet! Men till all lycka bär denna son också namnet Anders. Anders är ju namne till Ullas pappa, men Dick har varit glad att hitta en Anders även i sin släkt. Det finns en Anders som är född 1758, dvs Dicks morfars farfars farfar.

Men Anders ÄR också ett kunganamn! Tre ungerska kungar i början av 1 000-talet har burit exakt samma namn.

Kära Ulla och Dick, jag tycker om er vana att publicera det nyfödda barnets namn vid ett tidigt skede. Därmed gör ni mycket tydligt för alla att dopet ingalunda är bara någon namngivningsceremoni. Jag kommer ihåg hur en pappa en gång ringde till mig och sade att hans barn behöver ett namn. Jag nästan svarade att därtill behöver ni inte mig. Så är det ju: föräldrarna ger namnet till sitt barn, inte prästen. Men å andra sidan lönar det sig att komma ihåg vad Gud har sagt i profeten Jesajas bok: “Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min” (Jes. 43:1). Livsviktiga ord också beträffande Nils Anders!

Låt oss komma ihåg vad Martin Luther skrev om dopet i sin Lilla katekes: “I dopets sakrament har Gud kallat var och en av oss vid namn och gjort oss till sina egna…I dopet förenar Gud oss med Kristi död och uppståndelse. Guds Son har dött i vårt ställe och hans seger över döden ger oss delaktighet i det nya livet… Dopvattnet är vanligt, rent vatten. Förenat med Guds ord är det ett frälsande vatten, ty det renar oss från all synd. Kristus uppmanar oss i sin missionsbefallning att göra alla folk till hans lärjungar genom att döpa dem och lära dem.” Så långt Luther.

Ulla och Dick, jag vill gärna poängtera det samma som vid Mary´s dop: Nils Anders är till er både en gåva och en uppgift. En gåva som ni varje dag får tacka för och en uppgift som likaså dagligen kräver er kärlek och omsorg. Denna uppgift hör också till dig, Jörgen, som fadder, och egentligen oss alla. Hur kan vi sköta denna uppgift? Jag vill nämna det yppersta sättet: oavsett av avståndet kan vi använda förbönens möjligheter: be Gud att han skulle välsigna och bevara Nils Anders på hans livsstig. Så börjar ju Herrens välsignelse: ”Herren välsigne dig och bevare dig.” På samma sätt kan vi komma ihåg Ulla och Dick i våra förböner och be att Gud skulle utrusta dem med all den kärlek och visdom som skötandet av denna kära uppgift kräver.